นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

          iMart มีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความไว้วางใจมอบข้อมูลให้ทางเรา การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านถือเป็นสำคัญกับทางบริษัทฯ ดังนั้นทางเราจึงจะขอทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตน โดยสอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ

          โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆที่ทางบริษัทบังคับใช้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้ท่านได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร และนำไปใช้อย่างไร

          เมื่อใดที่ท่านทำการส่งข้อมูลมาให้ทางบริษัทฯ หรือสมัครเป็นลูกค้าในเว็บไซด์ หรือการลงทะเบียน นั่นหมายถึง ท่านยินยอม และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ รวมทั้งผู้แทน หรือตัวแทนทำการรวบรวม ทำการใช้ ทำการเปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทฯต่างนั้น และให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯต่างๆผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

          บริษัทฯอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับทางบริษัทฯ โดยทั้งนี้จะทำการประกาศไว้ในหน้าเว็บไซด์ หรือทางอีเมล์ หรือที่อื่นตามความเหมาะสม หรืออาจไม่แจ้งให้ท่านทราบ โดยถือว่าท่านรับทราบโดยอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบได้ในนโยบายบริษัทฯได้ทุกเมื่อ

          นโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ว่าข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัทฯ และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทฯได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ โปรดอย่าใช้บริการกับทางบริษัทฯ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดตัวอย่าง ดังนี้

1. เมื่อท่านทำการลงทะเบียน

2. เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิก

3. เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

4. เมื่อท่านทำการติดต่อกับทีมงานบริการลูกค้าโดยการโทรสอบถาม การส่งอีเมล์ การส่ง จดหมาย การส่งแฟกซ์ การประชุมตัวต่อตัว

5. เมื่อท่านใช้บริการบางอย่างของเรา เช่นเว็บไซด์ และแอพพลิเคชั่น รวมถึงการสร้างบัญชี ออนไลน์ๆกับเรา

6. เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

7. เมื่อท่านให้ความคิดเห็น หรือคำร้องเรียนใดๆ

8. เมื่อท่านได้เข้าร่วมรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม หรือการแข่งขัน

9. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลทฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น เฟสบุ้ค ไลน์แอด กูเกิ้ล เป็นต้น

10. เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ

11. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

          หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นเป็นตัวอย่างทั่วไป โดยยังไม่ละเอียดครบถ้วน เมื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่าน

คือ ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

1. ชื่อ และนามสกุล

2. เพศ

3. อายุ

4. วันเดือนปีเกิด

5. ที่อยู่ ( ตามบัตรประชาน หรือ พาสปอร์ต )

6. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือเรียกเก็บเงิน

7. เบอร์ติดต่อ

8. หมายเลขบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

9. บัญชีธนาคาร และรายละเอียดในการชำระเงิน

10. การทำธุรกรรมในการซื้อขาย

11. ข้อมูลอื่นๆ เมื่อท่านได้ทำการเข้าใช้บริการ

12. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบประเภทเบราเซอร์และเวอร์ชั่น รวมถึงอื่นๆเป็นต้น

          หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นเป็นตัวอย่างทั่วไป โดยยังไม่ละเอียดครบถ้วน เมื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. ให้รายละเอียดสินค้าที่ต้องการ หรือข้อสงสัยให้ท่านทราบได้อย่างรวดเร็ว โดยทางโทรด้วย เสียง ข้อความ แฟกซ์ อีเมล์ ไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด

2. อำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เช่นดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ iMart ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือจากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจัดจำหน่าย

3. ส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ไม่ว่าจะจำหน่ายโดยบริษัทฯหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ( ซึ่ง เป็นผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ )บริษัทฯจะจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลภายนอกเพื่อทำการ จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

4. อัพเดทการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน

5. ตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินจากการผ่านระบบออนไลน์

6. ตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูล

7. เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เข้าผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

8. เพื่อทำการวิเคราะห์สินค้าตัวไหนที่ได้ผลตอบรับดี และไม่ดี เพื่อนำไปปรับปรุง โดยมุ่งเน้น พฤติกรรมของผู้ใช้สินค้า

9. เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

10. ให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และสวัสดิการเพิ่ม เช่น ส่วนลด โปรโมชั่น คะแนนสะสม สมาชิก ใหม่และเก่า เป็นต้น

11. ตอบข้อร้องเรียนต่างๆของท่านที่แข้งมาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

12. ทำจัดการข้อมูลภายในของบริษัทฯอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้งานในระบบธุรกิจภายใน บริษัทฯ

13. ป้องกัน ตรวจจับ วิเคราะห์ และสอบสวนอาชญากรรม หรือเหตุผลอันใดที่มีเหตุอันเป็นการ เสี่ยงทางการค้า เช่นการทุจริต การฉ้อโกง

14. ระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง

15. บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

16. ป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

17. วัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

 

การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

          ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดที่ท่านทำการส่งข้อมูลไม่ว่าช่องทางไหน หากท่านมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดท ท่านสามารถส่งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขมาให้ทางอีเมล์ marketing@imart.link ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทางบริษัทฯได้เก็บข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน เพื่อนำไปใช้งานให้ท่านเข้าถึงเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขข้อมูลใหม่ทางบริษัทฯจะทำการแก้ไขโดยใช้เวลา 3 – 5 วันทำการ

 

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน

1. จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

2. รหัสผ่านการใช้งานเป็นความลับ

3. ตั้งตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูล

 

การใช้งานคุกกี้

          ขอแจ้งให้ทราบว่าทางเว็บไซด์ของบริษัทฯมีการใช้คุกกี้ หรือคุณลักษณะอื่นๆในบางคราว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สร้างประวัติและจดจำอุปกรณ์

2. สะดวกในการเข้าถึงเว็บไซด์ในส่วนต่างๆ

3. บริหารจัดการ

4. เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซด์

5. ทำสถิติในการใช้งาน เช่น จำนวนครั้งในการใช้งาน จำนวนผู้ใช้

 

เกี่ยวกับอายุผู้ที่สามารถใช้งานเว็บไซด์บริษัทฯ

          ทางบริษัทฯไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถใช้การบริการทุกอย่างของบริษัทฯ ยกเว้น ผู้ปกครองควบคุมดูแล

 

หากต้องการยกเลิกการเก็บข้อมูล

          หากท่านไม่ต้องการให้ราเก็บข้อมูล สามารถทำการยกเลิกได้โดยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางอีเมล์ marketing@imart.link เมื่อทางบริษัทฯได้รับจะทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะทำตามขั้นตอนบริษัทฯ โดยใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 3 – 5 วันทำการ ทั้งนี้ท่านต้องยอมรับว่าอาจมีผลกระทบต่อการใช้การบริการเว็บไซด์ในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

การติดต่อ iMart

1. วันทำการ จันทร์ – เสาร์ ( ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.

2. ช่องทางการติดต่อ คือ

(1) ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-948-5680

(2) ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ที่ไลน์แอด : @iDeaMe

(3) ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่อีเมล์ : marketing@imart.link

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

          นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์ iMart แนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขในการบริการข้างต้น รวมถึงนโยบายอื่นๆ ก่อนที่จะทำการสมัครสมาชิก หรือการเริ่มใช้งาน หรือมีส่วนร่วมในเว็บไซด์

 

กฎหมายข้อบังคับใช้

          ใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ภายใต้ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติกฎหมายประเทศไทยไทย