นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

 

         iMart มีการนำเสนอภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายลักษณะของสินค้าอย่างละเอียด เพื่อการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ทางลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าโดยมีสาระสำคัญรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน

(1) สินค้าจะต้องได้เปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็น อย่างอื่นตามรายละเอียดของสินค้าชนิดนั้น

(2) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกัน สินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน

2. กรณีการเปลี่ยนคืนสินค้า

(1) สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง การแตก รอยตกกระแทก

การดำเนินการ

ลูกค้าติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โดยติดต่อภายใน 24 ชั่วโมง ของวันที่ท่านรับสินค้าทันที หากเกินกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้าทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้า

(2) สินค้าชำรุดภายใต้การรับประกันหลังจาก 7 วันของการจัดส่ง

การดำเนินการ

หากสินค้าได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน ลูกค้าทำการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์

(3) การคืนสินค้าที่ไม่ชำรุดและผ่านการใช้งานแล้วภายใน 7 วัน

หากสินค้าถูกแกะและไม่ชำรุด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า

(4) กรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

หากการประเมินคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทาง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการส่งคืนสินค้าแก่ลูกค้า

3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

         หากลูกค้ามีความประสงค์ส่งสินค้าคืนนั้น สินค้าต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า โดยสินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าถึงบริษัท ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3- 5 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า

         ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่ง/ลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

4. วิธีการส่งคืนสินค้า

         การส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ สามารถทำได้โดยผ่านทางไปรษณีย์ไทยด้วย โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการคืนสินค้าหน้าเว็บไซด์ www.imart.link. ทางเรายินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่าน โปรดทราบว่าสินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้า ซึ่งอาจจะใช้เวลานานถึง 5 – 7 วันทำการในการดำเนินการการตรวจสอบ และทางเราจะส่งคืนสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น

5. ระยะเวลาในการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงิน

         ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 7-10 วันทำการ โดยทางเราจะส่งคืนสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเท่านั้น

6. การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อตามโปรโมชั่นหรือด้วยรหัสส่วนลด

6.1 สำหรับสินค้าลดราคา จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ท่านชำระค่าสินค้าเข้า มา และไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า

6.2 สำหรับสินค้าด้วย รหัสส่วนลด ทางเราจะดำเนินการคืนตามจำนวนที่ท่านซื้อสินค้านั้นๆและ มอบ รหัสส่วนลด ทดแทนให้

6.3 การคืนเงินจะทำการคืนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ใช้เวลาในการดำเนินการ 10 – 15 วันทำการ หลังจากทางเราได้รับสินค้า

7. การคืนเงินค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ไทย

         หากท่านรับสินค้าผิด ชำรุด หรือเสียหาย ทางเรามีความยินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่านรวมถึงค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

8. การติดต่อ

         หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าหรือต้องการ ความช่วยเหลือในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ 02-948-5680 หรือทาง Line Official : @iDeaMe